top of page
Citrus Fruits

FAMILIEKIRKEN SKIPTVET

Priser og vilkår gjeldende f.o.m. november 2020:

Storsal + kjøkken + cafe (hele huset)                         kr 2500

Storsal + kjøkken                                                             kr 2000

Cafe + kjøkken                                                                  kr 1000

Leietaker sørger for vask og rydding etter arrangement.

Leietaker sørger også for snømåking av trapper

og inngangsparti ved behov.
Plassen brøytes og strøs av kommunen,

men de må ha beskjed ved behov
utenom våre faste møtedager.

Alle arrangement skal være alkoholfrie.

Utleie skal fortrinnsvis ikke skje på søndager.

Utleie avklares på forhånd med utleieansvarlig.

Innbetaling (faktura) sendes i etterkant til leietaker.

Når avtale er gjort gir utleieansvarlig beskjed til følgende:


Lydtekn., Helge: 40897080
Renholder

Ansvarlig for utleie (inkl. utleienøkkel): Tormod Langli: 97171014

Utleie

bottom of page