top of page

Møteoversikt

               

     Onsd  28/2  kl 19:00  ÅRSMØTE for medl.

                  MARS

     Sønd   3/3  kl 11:00  Aud Eli og Ricardo

                        Mayandia synger og taler.

     Onsd   6/3  kl 19:00 Bønn og fellesskap

     Sønd  10/3  kl 11:00 Jan Dørum taler,

                   Marit W. m.fl. synger og spiller.

     Onsd  13/3  kl 19:00 Bønn og fellesskap 

     Sønd  17/3  kl 11:00  Micael Nilsen med

                team synger og taler.                                       

     Onsd  20/3  IKKE BØNNEMØTE,  VI DELTAR

              PÅ MISJONSHUSET (EGIL SVARTDAL)

     Palmesønd 24/3  kl 11:00 Karenmøte  

     Skjærtors   28/3  kl  17/3 Møte hos Gerd 

                 og Ottar, Nattverd, Elisabeth og 

                Svein Tangen synger og taler.

                 Kveldsmat.

     1 Påskedag 31/3  kl 11:00 Høytidsmøte.

      

      

        

                     

          ALLE HJERTELIG VELKOMMEN !

 

    

bottom of page