top of page

Møteoversikt

     SEPTEMBER

 

         Onsd. 27/9 kl 19:00 BIBELTIME 

                v/ Terje Berg

    

      OKTOBER

          Sønd  1/10 kl 11:00 Sang og vitnemøte, 

               Nattverd.  SØNDAGSSKOLE v/Sissel.

          Onsd.  4/10 kl 19:00  Bønn

          Sønd.  8/10 kl 11:00  Møte m/ Aud Eli 

                  og  Ricardo Mayandia.

          Onsd  11/10 kl 19:00  BIBELTIME

                v/Terje Berg.

          Sønd.  15/10 kl 11:00 Terje Berg taler

                om Det profetiske ord og Israel

                i endetiden.

                SØNDAGSSKOLE v/Sissel.

          Onsd.  18/10 kl 19:00  Bønn

          Sønd.  22/10 kl 11:00  Israelmisjon,

                informasjon og tale v/Torgeir

                Flateby, Sang og musikk v/ Jan

                Fredriksen og Torgeir Flateby.

          Onsd. 25/10 kl 19:00  Bønn

          Sønd. 29/10 kl 11:00  Sang og vitne-

                  møte v/Knut Solberg.

                 SØNDAGSSKOLE  v/ Sissel

               HJERTELIG VELKOMMEN 

 

    

bottom of page