top of page
About me

Om oss

Familiekirken Skiptvet er:

 

... en hel menighet

 

Vi jobber for å være en hel menighet med gode holdninger til hverandre. Vi står sammen for å fullføre det oppdraget Gud har gitt oss som en samlet menighet:
å koble mennesker sammen med Jesus og trene disipler.

 

... med hele mennesket

 

Gud har hele mennesket i fokus for å hjelpe oss til et sunt og godt liv.

I Familiekirken skal det være raushet og takhøyde for tro, tvil og frustrasjoner.

Vi er en kirke som er opptatt av at alle mennesker skal finne sin verdi, sin funksjon og sin hensikt gjennom å bli kjent med Gud som Far.

 

... for hele Skiptvet

 

Guds menighet i Skiptvet er større enn bare oss i Familiekirken. Vi ønsker derfor å samarbeide med de andre menigheter, kirken og forsamlinger i kommunen. Lokalbefolkningen er vårt fokus og vi ønsker å være til hjelp og velsignelse for alle.

 

... med hele evangeliet

 

Vi tror på hele Bibelen som Guds inspirerte og feilfrie ord til oss mennesker. Vi vil ikke trekke noe fra og heller ikke legge noe til evangeliet. Evangeliet om Jesus skal være kjernen i vår forkynnelse.

 

... til hele verden

 

I Matteus evangeliet kapittel 28, 19-20 står det: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!« Derfor ønsker vi som menighet å aktivt bidra til at evangeliet blir forkynt i andre deler av verden. Både med økonomiske midler men også med besøk til ulike misjonsprosjekt. Disse turene vil være åpne for menighetens medlemmer.

book online
contact
bottom of page